Aşılı Ceviz Fidanı Neden Tercih Edilmeli?

Aşılı ceviz fidanı aşılanmadan dikilirse ürün verimi 10-15 yıl gibi çok uzun yıllar sonra başlamaktadır. Ayrıca aşısız dikilen fidanın ne tür bir meyvesi olacağı önceden kestirilemez çünkü heterozigottur.

Aşılı ceviz fidanı yetiştirmek için kış aylarında toprağa dikilen çetin ceviz ilkbaharda topraktan fide olarak çıkar ve etkin bir bakımla Temmuz, Ağustos aylarında aşıya getirilerek kaliteli adına uygun anaç ağaçlardan alınan kalemlerle aşılanır.
Aşılanan bu fide bir kış üzerinden geçtikten sonra ilkbaharda tomurcuklanır ve aşı noktasından büyümeye başlar. İşte bu fide kasım aralık ayına doğru çeşidine göre 120-160 cm.’ye kadar büyür.
Büyüyen aşılı ceviz fidesi toprağa ilk dikiminden iki yıl sonra yerinden sökülerek başka uygun bir yere dikime ve satışa hazır hale gelmiştir.
(Посетителям нашего сайта могут помочь российские саженцы грецкого ореха. Адрес нашего русскоязычного сайта: https://www.sazhentsevorekha.com/)
Aşılı ceviz fidanları dikildikten sonra bir-iki yılda hemen hepsi meyvesini gösterir. Meyveleri fidanın türüne göre iri seyrek ya da orta boylu ama üzüm salkımı gibi sık olabilmektedir.
Ticari amaçla bahçe kurmak isteyenlere bahçenin kurulacağı yerin iklim koşulları ve bitki örtüsü göz önüne alınarak kendilerine 33 yıllık deneyimimizin verdiği derin tecrübeyle tarafımızdan en uygun türler önerilmektedir.
Şebin, Bilecik gibi yerli çeşit aşılı bir ceviz fidanından;
5-7 yaşında yıllık 8 – 10 kg.,
10 yaşında 20 – 30 kg. ve
20 ila 60 yaşları arasında türüne göre yıllık 50 – 80 kg. arasında ürün almak mümkündür.
Yabancı çeşitlerden özellikle Chandler, Pedro ve Fernor cinsi fidanlar oldukça fazla verimlidir.
Bir Chandler fidanı;
5-7 yaşında 25 – 30 kg.,
10 yaşında 40 – 60 kg.,
20 ila 60 yaşları arasında 80 – 150 kg. arasında ürün vermektedir.
Ayrıca Chandler fidanı geç çiçeklenmesi nedeniyle baharda erken gelen donlara karşı oldukça dayanıklıdır.

Ceviz Fidanı Dikimi ve Bakımı Nasıl Yapılır?

Ceviz fidanı dikimi ve bakımı nasıl yapılır başlığıyla açtığımız bu yazımızda altın değerinde bilgiler bulacaksınız.

Ceviz fidanı dikimi yapanların budama şekli ağacın büyüklüğüne ve dikim sıklığına göre farklılık gösterir. Budama konusunda genel olarak dikkat edilmesi gereken dalların güneş görmesini sağlamak ve iç içe geçmesini önlemektir. Aşağıda Kasım ayından başlayarak sonraki yılın Ekim ayına kadar ay ay ceviz fidanı dikimi ve bakımı konusunda ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Aşağıda belirttiğimiz maddeler dışında yapılan hatalar veya ceviz fidanının uygun şekilde dikilmemesi sonucu ceviz fidanının kurumasına sebebiyet verebilir. Ceviz fidanını satın almadan önce dikimi yapılacak arazinin konumu, bulunduğu bölge, deniz seviyesinden yüksekliği gibi konuları bize danışarak satın alınız. Ceviz fidanı dikilmeden önce arazinin temizliği yapılmalıdır.

(Посетителям нашего сайта могут помочь российские саженцы грецкого ореха. Адрес нашего русскоязычного сайта: https://www.sazhentsevorekha.com/)

Ay Ay Ceviz Fidanı Dikimi ve Bakımı

KASIM
 • Öncelikle alınan ceviz fidanlarının aşılı, ismine doğru ve kaliteli (kök yapısının gelişmiş, çaplı) olmasına dikkat edilmelidir.
 • Fidanın dikileceği çukurlar 60×60 cm ebadında olmalı, üst toprak ve 2-3 kürek yanmış hayvan gübresi karışımıyla çukur yarıya kadar doldurulmalıdır. Yanmış hayvan gübresi: toprağın fidanın kökünü sıkmaması ve kışın fidanı sıcak tutması, yazın ise nemli ve serin tutması açısından fidan için çok önemlidir. Ancak yanmış hayvan gübresi bulunamaz ise kimyasal kök gübreleri kullanılmalıdır. Bu gübreler ise 20-20 veya 18-46 (DAP) dır ve 150-200 gram çukurun dibine atılarak kullanılmalıdır.
 • Ceviz fidanın kök budaması yapılıp (uzun köklerin bir kısmı alınır), aşı yeri topraktan 5 cm yukarıda kalacak şekilde fidan çukura konup, kök kısmına tavlı toprak konup, en üstüne ise diğer çıkan toprak ile doldurulur, 5 litre kadar can suyu verilir.
 • Arazi rüzgar alıyor ise fidanlar hereke ile bağlanır.
ARALIK
 • Ceviz fidanı uyku halinde olduğu için herhangi bir bakıma ihtiyacı yoktur. Dikim yine kasım ayı içerisinde tarif ettiğimiz gibi bu ayda da yapılabilir.
OCAK
 • Ceviz fidanı uyku halinde olduğu için herhangi bir bakıma ihtiyacı yoktur. Dikim yine kasım ayı içerisinde tarif ettiğimiz gibi bu ayda da yapılabilir.
ŞUBAT
 • Yeni dikilmiş ceviz fidanlarının 40 cm den tepe budaması yapılır.
 • Önceden dikilmiş ceviz fidanlarına % 2’lik bordo bulamacı uygulanır.
 • Bordo Bulamacının Hazırlanışı: Bordo bulamacı göztaşı (Bakır Sülfat %98) ve kireç kullanarak hazırlanan bir karışımdır.% 2’lik bordo bulamacı şu şekilde hazırlanır:
 • 2 kg göztaşı 50 lt suda eritilir. Daha sonra göztaşı miktarının yarısı kadar yani 1 kg sönmemiş kireç az miktar suda eritilir. Eritilen kireç ise süzülerek 50 litre su ile karıştırılır. Daha sonra elde edilen iki karışım 100 litrelik bir kaba aktarılarak birleştirilir ve böylece açık mavi bir bulamaç meydana gelir.
 • Yine fidan dikimine devam edilebilir.
MART
 • Mart ayında ceviz fidanı bakımına çok dikkat edilmelidir.
 • Kış boyunca yağan yağmur ve kar suları toprağı teper, bunun sonucunda oluşan sert tabaka mart sonuna kadar el çapası yöntemiyle kırılmalıdır. Bu sayede fidan kökünde birikmiş suların buharlaşması, fidan kökünün nefes alması ve çalışması sağlanmış olur. Ayrıca bu sayede sulama zamanına kadar yağan yağmurların toprak tarafından daha iyi emilmesi sağlanır.
 • Şubat ayında yapılamayan tepe budaması 40 cm den yapılır.
 • Fidan dikimine devam edilebilir.
NİSAN
 • Aşı noktasının altı sık sık kontrol edilerek, çıkan yabani sürgünler kesilir.
 • İlk günleri hariç açık köklü ceviz fidanı dikimi önerilmez ancak tüplü fidan dikimine devam edilebilir.
MAYIS
 • Ceviz ağaçların gelişmesi için mayıs ayının başında ve mayıs ortasında olmak üzere, fidanların birinci yaşından başlayarak ağacın her yaşı için  100 gram/ağaç hesabıyla amonyum nitrat veya amonyum sülfat gübrelerinden verilir.
 • Mayıs ayının 15 inden itibaren sulamaya başlanır. Toprak yapısı ve iklime göre su miktarı ve zaman aralığı değişir.
 • Ceviz fidanlarında kara leke görülmüş ise % 1’lik bordo bulamacı veya hazır bakır kullanılır.
 • %1 lik bordo bulamacı şu şekilde hazırlanır: 1 kg göztaşı 50 lt suda eritilir. Daha sonra göztaşı miktarının yarısı kadar yani 0,5 kg sönmemiş kireç az miktar suda eritilir. Eritilen kireç ise süzülerek 50 litre su ile karıştırılır. Daha sonra elde edilen iki karışım 100 litrelik bir kaba aktarılarak birleştirilir ve böylece açık mavi bir bulamaç meydana gelir.
 • Yaprak zararlıları görülmüş ise insektisit grubu ilaçlar uygulanır.
 • Fidan çevresi otlanmış ise el çapası yöntemiyle çapalama yapılır. Bu sayede fidanın kökünün rahat çalışması sağlanmış olur.
 • Tüplü ceviz fidanı dikimine devam edilebilir.
HAZİRAN
 • Ağaçların gelişmesi için Haziran ayının başında ve haziran ortasında olmak üzere, fidanların birinci yaşından başlayarak ağacın her yaşı için  100 gram/ağaç hesabıyla amonyum nitrat veya amonyum sülfat gübrelerinden verilir.
 • Sulamaya devam edilir. Toprak yapısı ve iklime göre su miktarı ve zaman aralığı değişir.
 • Yine yaprak zararlıları görülmüş ise insektisit grubu ilaçlar uygulanır.
 • Fidan çevresi otlanmış ise el çapası yöntemiyle çapalama yapılır. Bu sayede fidanın kökünün rahat çalışması sağlanmış olur.
 • Tüplü ceviz fidanı dikimine devam edilebilir.
TEMMUZ
 • Sulamaya devam edilir.
 • Tüplü ceviz fidanı dikimine devam edilebilir. Ancak bu ayda fidanlar çok bakım istediği için çok fazla tavsiye etmiyoruz.
AĞUSTOS
 • Ağustos ayının 15 inden itibaren sulama azaltılarak ceviz fidanının kışa hazırlanması sağlanmış olur.
 • Tüplü fidan dikimine devam edilebilir. Ancak bu ayda fidanlar çok bakım istediği için çok fazla tavsiye etmiyoruz.
EYLÜL
 • Bu ayda sulama yapılmaz ancak mevsim çok kurak geçiyor ise fidanın gövdesini koruyacağı kadar az miktarda su verilmelidir.
 • Ceviz ağacının meyve hasadı yapılır.
 • Tüplü fidan dikimine devam edilebilir.
EKİM
 • Ceviz fidanlarından dökülen yapraklar toplanarak yakılır.
 • Fidanın kuru dalları alınarak hafif budama yapılır.
 • Tüplü ceviz fidanı dikimi devam edilebilir.